Reisevilkår, lover og regler

 

VIKTIG Å VITE, FOR DEG SOM SKAL REISE MED FemiRUN - FemiROMA as

 

Reisevilkår for pakkereiser

 

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke, tidligere "Den norske reisebransjeforening" (DNR) og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.

 

En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

 

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EU's forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker

.

Dersom flyselskapene lager endringer i avgangstider vil vi selvfølgelig også endre våre tider.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i "Reiseinformasjonen" i FemiRomas brosjyrer og på våre nettsider også er en del av avtalen mellom FemiRoma AS og den reisende.

 

Informasjon som er relevant for kun fly og kun hotell i Reisevilkårene og Reiseinformasjon inngår i avtalen.

FemiRoma AS tar forbehold om endringer.

- Reisegarantifondet

- Hovedorganisasjonen Virke

- Forbrukerombudet (FO)

- Lov om Pakkereiser

DEPOSITUM

 

Innbetaling av depositum er kundens bekreftelse på bestillingen. Det anses også som bekreftelse på at informasjonen i fakturaen og bekreftelsen stemmer, og at kunden har satt seg inn i og godkjenner FemiROMAs reisevilkår.

 

 

AVBESTILLING

 

Dersom det oppstår en hindring for gjennomføring av reisen må du melde i fra til oss så snart som mulig.

Depositum refunderes ikke ved avbestilling.

 

Om reisen ikke avbestilles, eller du ikke kommer i tide til avreiseflyplassen, så avbestilles hele reisen automatisk uten noen tilbakebetaling.

 

 

EKSPEDISJONSKOSTNADER VED AVBESTILLING

 

Dersom du må avbestille reisen gjelder følgende satser som må betales :

 

Totalbeløpet av reisen minus depositummet, er grunnlaget for utregningen.

 

Antall dager før avreise

 

Mer enn 60 dager 1.500NOK

59 – 41 dager 3.500NOK

40 – 22 dager 50%

21 – 15 dager 75%

14 – 1 dager 100%

 

Eventuell avbestillingsbeskyttelse tilbakebetales ikke.

 

Visse flybilletter er ikke refunderbare. Informasjon om dette gis ved bestilling.

 

Tilslutningsfly billett er av og til ikke mulig å endre og er ikke refunderbar. Informasjon om dette gis ved bestilling.

 

Ut over avgiftene ovenfor kan det tilkomme eventuelle ekspedisjonskostnader for avbestillingen.

 

Ved en eventuell streik innen transport / overnattninger vil ikke FemiROMA as være ansvarlig for ytteligere utgifter.

FemiROMA as vil være behjelpelig får å få reisen til å fungere mest mulig smidig.

 

REISEDOKUMENTER

 

Kontrollér alltid bekreftelse/billett!

Her finnes all informasjon om det bestilte arrangementet. Dersom noe er uklart eller ikke stemmer med det du har bestilt er det viktig at du umiddelbart kontakter oss. Vær nøye med å kontrollere at det står rett fornavn og etternavn, og at navnene er korrekt stavet og likt som i passet.

 

Flyselskapene tar en avgift på fra 200 til 1.000 NOK eller mer for navnebytter eller endring av feilstavede navn, dersom det i det hele tatt er mulig. Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at flyselskaper som oftest ikke godtar navnebytter eller endring av navn som er feilstavede.

 

Enkelte hoteller aksepterer heller ikke navnebytter, eller de krever en avgift for å gjøre endringene.

 

DIN HELSE

 

Alle våre reiser omfatter en eller annen form for fysisk aktivitet. Det er den reisendes ansvar å rådføre seg med sin lege om sin fysiske tilstand i god tid før reisen. FemiROMA tar ikke ansvar for skader eller sykdommer som medfører at den reisende ikke kan gjennomføre reisens aktiviteter. Det er opp til den reisende å ha fullgod forsikring.

 

Ved deltakelse i enkelte løp / vandringer kreves en legeerklæring som viser at du er ved såpass god helse at du kan gjennomføre løpet. Kreves en slik erklæring meddeles det i så fall om det ved bestillingen.

 

Vi anbefaler at du har med ditt helsetrygdkort som gir deg rett til behandling i EU og EØS-land. Det kan bestilles hos HELFO.

 

FLYREISEN

 

AVREISE

Vi anbefaler at du er på flyplassen i god tid:

 

To timer før avreise ved reiser innen Europa.

Tre timer før avreise ved reiser utenfor Europa.

Avvik på flytidene kan forekomme. Kontroller alltid dine reisedokumenter nøye, og gå gjerne inn og kontroller avgangstidene og terminalen på www.osl.no.

 

Alle tidsangivelser er i lokale tider. Hva som gjelder fremgår av billetten. FemiROMA as er ikke ansvarlig for eventuelt mistet fly på grunn av endrede flytider eller forsinkede fly. For reiser med regulærfly må du selv kontrollere tidene med det aktuelle flyselskapet og bekrefte din plassreservasjon.

 

REISEDOKUMENTER/FLYBILLETTER

Dine reisedokumenter består av en mail. På mailen ser du ditt bestillingsnummer samt navn. Kontroller at ditt navn er i overensstemmelse med billetten, tid for avreise samt terminal. Flybilletten skal tas med på reisen.

 

PASS/VISUM

Kontrollér att passet ditt er gyldig minst seks måneder etter hjemkomst. Om du ikke er norsk statsborger anbefaler vi at du kontrollerer med det aktuelle lands ambassade hva som gjelder for deg.

 

SIKKERHETSKONTROLLER

Sikkerhetskontrollene på flyplassene verden over er stadig mer omfattende. Kniver, sakser og andre spisse gjenstander må pakkes i bagasjen som sjekkes inn for transport i flyets lasterom. I henhold til gjeldende sikkerhetsregler er det tillatt å ha med en begrenset mengde væsker i håndbagasjen. Informasjon om sikkerheten ved flyplassen, samt hva som ikke kan pakkes i håndbagasjen som sjekkes inn finner du på www.osl.no.

 

Merk at flykapteinen har rett til å avvise passasjerer som ikke anses å kunne delta på flyvningen, for eksempel berusede personer eller personer som antas å kunne være en fare for sikkerheten om bord. Avvisning av passasjerer kan forekomme også etter innsjekkingen.

 

SITTEPLASS PÅ FLYET

Vi anbefaler at personer med ulike bevegelseshemninger og spesifike ønsker, forhåndsbestiller sitteplass.

 

BAGASJE

Flyets lastekapasitet er begrenset. På dine reisedokumenter finner du også informasjon om antall tillatte vesker, vekt og lignende.

 

Under flyvningen er du selv ansvarlig for din bagasje. Tenk på å pakke på en slik måte at du beskytter ømtålinge gjenstander. Om mulig bør du legge ømtålige gjenstander, som medisiner og verdisaker, i håndbagasjen.

 

Husk at det kun er lov med begrenset mengde væske i håndbagasjen. Som væske regnes drikke, parfymer, hudkrem, spraybokser, tandkrem med mer. Hver beholder skal maksimalt inneholde 100 ml og skal plasseres i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose på maksimalt én liter.

 

De fleste flyselskaper tillater maks 20 kg bagasje, inklusive håndbagasje. Håndbagasjens vekt skal ikke overstige fem kilo og vesken skal ikke være større enn 45 x 35 x 20 cm. På alle flyvninger er det maksimalt lov med én håndbagasjeenhet per person.

 

Golfutstyr, sykler, ski og annen spesialbagasje inkluderes ikke i den frie bagasjevekten. Golfbag/sykkel får maksimalt veie 15 kilo. Plass til golfbag’er/sykler er begrenset. På enkelte fly kan plass til dette forhåndsbestilles, hvilket anbefales.

 

På regulære fly betales det i henhold til IATAs prisliste. Annet sportsutstyr og spesialbagasje som sykkel, dykkerutstyr og lignende kan tas med på flyet mot et tillegg dersom det er plass. Reiser du med regulært fly gjelder den kilovekten som står angitt på din flybillett. Den kan variere mellom ulike flyselskaper, og til flere destinasjoner utenfor Europa gjelder et såkalt «piece concept» med forkortningen PC, da et visst antall vesker er tillatt.

 

Frivekten varierer, og hva som gjelder for din reise får du vite gjennom å kontakte ditt flyselskap eller ved å ringe oss.

 

SKADET/TAPT BAGASJE

Dersom noen enheter av den innsjekkede bagasjen skades eller forsvinner må du umiddelbart rapportere det. Legg merke til at en spesiell rapportering, P.I.R. (Property Irregularity Report), må skrives allerede på flyplassen for at forsikringsselskapet skal kunne behandle eventuelt erstatningskrav. Dersom skaden ikke oppdages på flyplassen tar enkelte flyselskaper imot skaderapport innen syv dager etter hjemkomsten. Ta kontakt med guiden på reisemålet for å få hjelp med å leie utstyr.

 

FLYMAT

Flymat er vanligvis ikke inkludert i reisens pris. For det meste, men ikke alltid, kan du dog forhåndsbooke mat. Pris og tilbud varierer mellom flyselskapene. De fleste tilbyr spesialmat; vegetarisk, diabetikerkost med mer. Slik mat skal bestilles i sammenheng med bestillingen av reisen eller senest åtte dager før avreise.

 

Merk at flyselskapene ikke aksepterer at medbrakt mat eller drikke inntas ombord på flyet.

 

VARER OMBORD

Kjøpene som gjøres ombord i flyet er en avtale direkte mellom deg og flyselskapet. Kontrollér hva du har fått før plomberingen brytes, og reklamer direkte på stedet dersom noe er galt. Oppdages feil i ettertid ber vi deg kontakte flyselskapet direkte. Ikke alle flyselskaper tilbyr tollfrie varer.

 

FORSINKELSER

Dessverre kan det bli forsinkelser hos alle flyselskaper. Vi og flyselskapet gjør i slike tilfeller alt vi kan for å minimere effektene. Du kan dog ikke regne med å få erstatning for tapt tilslutningsfly, drosjereiser ved hjemkomsten eller for overnatting på hotell. Ei heller for telefonkostnader. En komplett reiseforsikring kan i enkelte tilfeller gi erstatning. Da forsinkelser kan forekomme oppfordrer vi deg til å beregne god margin (minst to timer) om du har bestilt en direkte påfølgende tilslutning med allment transportmiddel til hjemstedet. Dersom noen skal møte deg ved hjemkosten foreslår vi at de kontakter flyplassen eller går inn på Avinors nettside, www.avinor.no, for å finne aktuell ankomsttid.

 

PASS OG VISUM

 

Til reisemål hvor det kreves visum blir den reisende informeret om dette.

 

Pass- og visumregler varierer fra land til land og kan endres på kort varsel. Vi anbefaler at man tar kontakt med respektive lands ambassade for korrekt og gyldig informasjon i god tid før avreise.

 

Generelt anbefaler vi følgende når det gjelder pass:

 

Passet skal være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra aktuell destinasjon.

Passet skal inneholde minst to blanke sider (det vil si ubrukte sider, ett oppslag) til hvert land man besøker.

Med forbehold om endringer.

 

PASSASJERERS RETTIGHETER

 

FLYPASSASJERERS RETTIGHETER VED OVERBOOKEDE, INNSTILTE OG FORSINKEDE FLY

I henhold til EG-forordningen 261/2004 om passasjerenes rettigheter har disse rett til erstatning og assistanse fra flyselskapet ved nektet ombordstigning og innstilte eller kraftig forsinkede fly. Merk at dersom flygningen er en del av en pakkereise gjelder også reglene i pakkereiseloven.

 

Kort oppsummert er reglene som beskrevet på denne siden.

 

OVERBOOKING/NEKTET OMBORDSTIGNING

Flyselskapene selger ofte flere billetter enn det finnes plasser ombord på grunn av at det normalt sett alltid skjer at passasjerer ikke dukker opp. Om flyselskapet har mulighet til å anta at ombordstigning må nektes, må flyselskapet først spørre om noen, mot kompensasjon, frivillig frasier seg sin plass. Den frivillige har derved, utover avtalt kompenasjon, rett til ombooking og/eller tilbakebetaling. Dersom ingen melder seg frivillig får passasjerer nektes ombordstigning mot sin vilje. I slike tilfeller har passasjeren rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen så snart som mulig eller ved et senere tilfelle ettersom det passer passasjeren. Alle passasjerer som nektes ombordstigning skal tilbys mat og drikke i passende proporsjon med ventetiden, samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplass og hotellet.

 

Videre skal de passasjerer som er nektet ombordstigning gis kompensasjon etter følgende skala:

 

250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km.

400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km

600 EUR for alle øvrige flygninger.

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger den rutetabellsangitte ankomsstiden for den opprinnelig bookede flygningen:

 

med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller med fire timer for alle øvrige flygninger.

INNSTILTE FLY

Ved innstilt flygning har passsasjerer rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen snarest mulig eller ved et senere tilfelle som passasjeren finner passende. Passasjerene skal tilbys mat og drikke i skjelig proporsjon til ventetiden samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplassen og hotellet. Med unntag av hva som er beskrevet nednefor har passasjerene rett til kompensasjon i henhold til følgende skala:

 

250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km.

400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km.

600 EUR for alle øvrige flygninger.

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger den rutetabellsangitte ankomsstiden for den opprinnelig bookede flygningen:

 

med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller med fire timer for alle øvrige flygninger.

 

Ingen kompensasjon betales ut:

 

Dersom den innstilte flygningen «skyldes ekstraordinære som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet»

Dersom passasjerene har blitt informert om den innstilte flygningen senest to uker før planlagt avgangstid, eller

dersom passasjerene har blitt informert om innstillingen mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at de kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomme det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid, eller dersom passasjerene har blitt informert om innstillingen mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at de kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme det enedelige bestemmelesstedet senest to timer etter planlagt ankomsttid.

FORSINKELSER

Ved forsinkelser har flyselskapet ingen plikt til å betale erstatning i form av kontanter. Retten til assistanse fra flyselskapet er avhengige dels av lengden på forsinkelsen, dels av lengden på reisen.

 

Når et fly er forsinket:

 

med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller med tre timer for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 km, eller med fire timer eller mer for alle øvrige flygninger

har passasjerene rett til mat og drikke i passende proporsjon til ventetiden, og hotellrom ved behov av overnatting samt transport mellom flyplassen og hotellet.

 

Er flygningen mer enn fem timer forsinket kan passasjerene kreve å få pengene tilbake for hele billettprisen eller for den delen av reisen som ikke er fullført.

 

REISER MED FLYSELSKAP FRA IKKE EU/EØS-LAND

De ovenfor angitte reglene gjelder ved reise fra en flyplass innenfor EU eller med reiser fra tredje land dersom flygningen utføres av et flyselskap fra et EU-land. I alle andre tilfeller bør du kontakte respektive flyselskap og avklare hvilke regler som gjelder.

 

FORORDNINGEN

Hele forordningsteksten kan hentes på lovdata.no.

 

KLAGER

Forbrukerombudet er nasjonal tilsynsmyndighet i Norge. Du kan alltså kontakte Forbrukerombudet dersom du ikke er fornøyd med hjelpen du har fått av flyselskapet.

 

PERSONVERN OG SIKKERHET

 

PERSONINFORMASJON

Vi lagrer alle personlige opplysninger i henhold til gjeldende lover for personvern. Vi benytter innhentet informasjon kun for å kunne fullføre oppdraget for deg. Det kan handle om å kontakte deg for å informere om din bestilling, eventuelle endringer samt å sende tilbud for markedsføringsformål.

 

Når du bestiller hos oss lagrer vi følgende informasjon: Fornavn, etternavn, kjønn, adresse, postnummer, hjem/arbeidstelefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

 

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev lagrer vi bare ditt navn og din e-postadresse. Denne informasjonen kommer kun til å benyttes for å sende ut e-post-forsendelser til deg.

 

FemiROMA as leverer ikke ut dine personopplysninger til tredje part.

 

 

REISENS PRIS

 

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon.

 

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

 

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr.

Pakkereiselovens § 4-5.

 

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

 

En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

FemiRUN tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som her beskrevet, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.

 

 

RETTIGHETER TIL Å BENYTTE BILDER OG FILM

 

Mange av våre reiser dokumenteres ved at vi fotograferer og filmer i løpet av reisen. Disse bildene kan komme til å bli benyttet på våre hjemmesider, i blogger, facebook, annonser, artikler eller annen kommersiell sammenheng. Dersom den reisende ikke ønsker å medvirke på bilder/film må han/hun meddele dette tydelig under reisen.

 

Gjennom bestilling av en reise hos FemiROMA as, godkjenner du i at vi benytter personopplysninger som beskrevet her.

 

PROGRAMENDRINGER

 

Forandringer i det bestilte arrangementet kan intreffe selv de siste dagene før avreisen. For eksempel kan et fly bli forsinket i en annen del av verden, med forsinkelser og endring av tidtabeller som følgeeffekt.

 

Så snart vi blir kjent med hendelser som innebærer vesentlige endringer i arrangementet meddeler vi deg om dette skriftlig eller per telefon.

 

Utflukter, teater, løp / vandringer og lignende aktiviteter kan endres av årsaker utenfor vår kontroll. Slike endringer kan skje på svært kort varsel og gir ikke grunn til tilbakebetaling.

 

Ved en eventuell streik innen transport / overnattninger vil ikke FemiROMA as være ansvarlig for ytteligere utgifter.

FemiROMA as vil være behjelpelig får å få reisen til å fungere mest mulig smidig, ut fra virkningne en eventuell streik vil gi.

 

FemiRoma – FemiRUN AS © Org nr: 914 917 700 Telefon + 47 414 17 851 e-post: info@femirun.no